AZBUKUM
Уђите у курс. Пријавите се.
(одрасли)
Пријавите се.
(деца и млади)
Пријавите се.
(професор)

Програми за децу и младе

AZBUKUM
Програми за децу и младе

САВРШЕН ОНЛАЈН КУРС СРПСКОГ

<p>Самостални <br>АОС</p>

Самостални 
АОС

интерактивни курсеви 
без предавача

сазнај више
<p>Онлајн <br>курсеви</p>

Онлајн 
курсеви

са Азбукумовим предавачем

сазнај више
<p>Уживо <br>курсеви</p>

Уживо 
курсеви

у Азбукуму
индивидуално или групно

сазнај више
<p>Аз буки <br>српски клуб</p>

Аз буки 
српски клуб

виртуално дружење на српском

сазнај више
<p>Аз буки <br>српски камп</p>

Аз буки 
српски камп

у Србији током лета

сазнај више

Програми и узрасти

Азбукум онлајн српски (АОС) платформа нуди посебно креиране програме за учење српског језика за децу узраста од три до шест или седам до једанаест година, односно, за младе од дванаест до седамнаест година. Ове програме чини скуп различитих типова курсева који су прилагођени учењу „на даљину“, без доласка у учионицу. Самостални АОС курсеви су намењени учењу без предавача. Програми су потпуно интерактивни и подобни различитим узрастима и нивоима знања. Наравно, уколико је дете млађе, рецимо узраста од три до шест или седам година, учење и игра иду лакше уз помоћ неког старијег.
АОС Онлајн курсеви са предавачем организују се преко зума или скајпа, уз отворен приступ додатним садржајима на АОС платформи. Трећи тип онлајн програма на даљину је Аз буки српски клуб.
Поред програма на даљину Азбукум нуди и програме који се организују у Азбукуму у Србији. То су настава уживо у Азбукуму и Аз буки кампови. О томе више погледајте овде.

Самостални АОС

Ови курсеви намењени су учењу без предавача. Уз помоћ пажљиво креираног садржаја подобног различитим нивоима и узрастима градиво се постепено савладава. Млађа деца ове курсеве могу похађати уз помоћ чланова своје породице. Садржаји свих курсева су врло занимљиви и изазовни те се језик учи лако и спонтано, кроз игру.
Самостални АОС курсеви покривају нивое од потпуно почетног (А1.1) до високог (Б2.2) нивоа.
Прилагођени су узрастима од 3 до 17 година. Не постоји предуслов за упис. Довољно је да постоји жеља да се српски научи. Ако будући полазник има предзнање, потребно је да уради дијагностички тест пре одабира нивоа курса.
Објашњења и инструкције у оквиру АОС интерактивних курсева писана су на енглеском језику за курсеве од почетног (А1.1) до средњег нижег (А2.1) нивоа, док су виши нивои дати само на српском.
Самостални АОС може да се покрене кад год полазник пожели. Од воље и задовољства садржајем курса зависи и евентуални наставак учења и прелазак на следећи курс на вишем нивоу.

Назив курса
Ниво и шифра курса
Препоручени наставни материјал
Мој српски 1
Почетни МС 1
Мој српски 1
Средњи МС 2

Ово су курсеви за потпуне почетнике или оне који врло мало знају српски (Мој српски 1), односно, оне који српски већ добро знају, али треба да усаврше своје знање (Мој српски 2).
Сваки курс се састоји се од неколико пакета са по пет тема.
Обезбеђен је ПДФ материјал за сваки пакет уместо уџбеника.
Овај ПДФ материјал налази се на унутар сваког пакета понаособ, на почетку сваке теме.

Назив курса
Ниво и шифра курса
Препоручени наставни материјал

Аз буки 1
курс за потпуне почетнике или оне који врло мало знају српски.
Ниво А1.1

Почетни 1 АБ1

Аз буки 2
курс за оне који већ знају српски, али треба да обогате речник и науче правилно да говоре.
Ниво А1.2

Основни 2 АБ2

„Аз буки српски 1“: уџбеник, радна свеска и звучни записи.

Az Buki Srpski
Назив курса
Ниво и шифра курса
Препоручени наставни материјал

АОС за младе 1
курс за потпуне почетнике. 
Ниво: А1.1

Почетни 1
АМ А1.1

АОС за младе 2
за оне који већ мало знају српски, али праве много грешака и тешко се изражавају.
Ниво: А1.2.

Почетни 2
АМ А1.2

Уџбеник: „Аз буки српски плус“

Az Buki Plus

АОС за младе 3
програм са два курса: Основни 1 и 2 сваки са по четири теме. 
Ниво А2.1

Основни 1
АМ А2.1

Основни 2
АМ А2.1

АОС за младе 4
програм са два курса: Основни 3 и 4, сваки са по четири теме. 
Ниво А2.2

Основни 3
АМ А2.2

Основни 4
АМ А2.2

Уџбеник: „Аз буки српски 2“

Az Buki Srpsli 2

АОС за младе 5 (Б1)
намењен средњем 1 (Б1.1) и средњем 2 (Б1.2) нивоу знања.

Средњи 1
СТ Б1.1

Средњи 2
СТ Б1.2

Уџбеник „Аз буки српски 3“ (лекције 1 до 8)

Az Buki Srpski 3

АОС за младе 6 (Б2)
за оне који српски већ добро знају, али желе да своје знање одрже, освеже и обогате.

Напредни 1
СТ Б2.1

Напредни 2
СТ Б2.2

Уџбеник „Аз буки српски 3“ (лекције 9 до 16)

Az Buki Srpski 3

Онлајн курсеви са Азбукумовим предавачем

Ови курсеви су базирани на настави „уживо“ која се одвија преко Скајпа, Зума или неког дургог програма за виртуалну комуникацију. Сусрети трају од 30 до 90 минута, у зависности од узраста полазника. Настава се организује једном или два пута седмично, према унапред утврђеном распореду. Уз наставу са предавачем обезбеђени су и наставни материјали: уџбеници који се шаљу на адресу полазника или материјали у ПДФ формату намењени преузимању са платформе.
Трећи сегмент који прати онлајн наставу „уживо“ је приступ АОС платформи за додатне садржаје.
Кроз занимљиве теме, групни рад и интерактивне задатке на самом часу, јача се потреба за употребом српског, богати се вокабулар и постиже видан напредак већ за пар месеци. Овај тип курсева може се организовати на индивидуалној или групној основи.
Упис је отворен целе године, а родитељи бирају трајање и интензитет курса. Групне курсеве обично покрећемо почетком школске године (рани септембар), а завршавамо их почетком јула. За више информација, пишите нам на azbukum@azbukum.edu.rs.

Аз буки српски клуб

Ово је место виртуалног сусрета деце и младих који уче/говоре српски. Два пута месечно од пола сата до сат времена учесници су позвани да се друже на српском. Сусрети су организовани према узрастима и нивоима знања, а сваки је инспирисан по једном темом. Аз буки српски клуб је сјајан простор где се уз употребу српског упознају вршњаци из целог света. Ове пријатељске „везе по језику“ могу постати основа за неговање српског током целог живота.
Клуб је отворен од октобра до јула са укупно 20 сусрета. Полазник може да се упише на 10 или свих 20 сусрета, већ према сопственој жељи.

Како се уписати на АОС?

Заинтересовани родитељи/старатељ треба да

1. попуни Уписни формулар и Сагласност да дете може похађати Азбукумову онлајн наставу српског.

2. oдабере начин уплате.

3. изврши уплату.

4. уколико дете поседује предзнање из српског, треба да уради онлајн Дијагностички тест.

Након испуњеног формулара, урађеног Дијагностичког теста и извршене уплате, одабрани тип програма може да почне. Особље Азбукума шаље имејл родитељима са инструкцијама за приступ платформи, ондносно, уговара најповољнији термин сусрета за наставу онлајн, или обавештава о распоредима Аз буки клуба за одређени узраст и ниво знања.
За све додатне информације или недоумице пишите нам на azbukum@azbukum.edu.rs или на azb@azbukum.edu.rs.


Азбукум програми српског језика као страног/нематерњег акредитовани су од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

AZBUKUM