AZBUKUM
Уђите у курс. Пријавите се.
(одрасли)
Пријавите се.
(деца и млади)
Пријавите се.
(професор)

Фокус програм српског

Фокус пакети су иделна допуна свима који већ похађају неки курс српског ван Азбукума или су уписани на АОС регуларни, односно, разговорни курс и желе да додају више вежби док савладавају српски језик.

АОС фокус онлајн курсеви српског нуде додатна вежбања из области богаћења вокабулара (речи, фразе, идиоми, итд.), увежбавања ситуационих модела, граматичких правила, као и изговора српских гласова и употребе два писма (особито важно за почетне нивое). Фокус вежбања су осмишљена за три нивоа: почетни (А1), основни (А2) и средњи (Б1). За сваки ниво понуђена је богата листа корисних тема које обично захтевају доста вежбања. Приликом уписа на фокус курс, Ви  креирате свој „фокус пакет“ бирајући десет тема по слободном избору. На тај начин можете да вежбате оно што мислите да Вам је најпотребније. Након урађених свих десет тема, можете креирати следећи пакет вежбања.

За сваки фокус пакет предвиђено је време од максимум дванаест седмица да се ураде сва вежбања. више

Уз фокус пакет, у неком тренутку, можете додати и вежбе говора у оквиру разговорног курса, или се уписати на регуларни курс српског и добити постепени пролаз кроз нивое. Комбинације су бројне и зависе само од Вас. Наравно, уколико нисте сигурни која је комбинација подобна Вашем нивоу знања, АОС тим Вам може помоћи својим саветима и предлозима.

A2 Основни

Б1 Средњи


Азбукум програми српског језика као страног/нематерњег акредитовани су од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

AZBUKUM