foofoo
AZBUKUM
Азбукум онлајн српски
Савршен курс српског језика

Пријавни формулар за децу и младе

ДЕО 1
О полазнику *
Желим да се упишем на:
1) програме које организује
Ако се настава одвија у организацији неке друге образовне установе са Азбукумовим програмима, немојте испуњавати Део 2.
Обавезно испуните Део 1, 3 и 4.
2) додатни курсеви уз Азбукумове уџбенике
Ако сте изабрали Додатни курсеви уз Азбукумове уџбенике, прскочите ДЕО 2.
Обавезно испуните Део 1, 3 и 4.
ДЕО 2
Програми које организује Центар Азбукум (молимо вас да означите на који програм се дете уписује)
ДЕО 3
Подаци о родитељима/старатељима
(обавезно испунити податке о бар једном родитељу- сва поља се морају испунити)
О Азбукумовим програмима за учење српског језика

Молимо вас да одговорите на следећа питања и приложите тражене податке.

ДЕО 4
Сагласност родитеља/старатеља
Испуњавањем садржаја овог Уписног формулара ви као родитељ/старатељ изражавате своју сагласност да ваше детe може да похађа одабрани програм српског језика у организацији Центра за српски језик и културу Азбукум.
Прилагањем своје Сагласности дајете одобрење особљу Центра Азбукум да додели приступну шифру за АОС вашем детету и/или га укључи у садржаје намењене одабраном програму.
Центар Азбукум гарантује да су АОС и остали Азбукумови садржаји и наставни материјали српског за децу и младе искључиво намењени учењу и усавршавању српског језика.
Садржаји су потпуно подобни узрасту полазника програма.
Центар Азбукум сноси одговорност за садржаје и заштиту платформе АОС, а самим тим и заштиту свих података полазника АОС програма.
Све информације прикупљене током трајања програма које се тичу ставова које ваше дете изражава/одговора, писмених задатака, цртежа, видео записа са часова (у оквиру појединачних задатака или наставе) биће заштићенe, а могу бити коришћене искључиво у сврху унапређења АОС програма, било у техничком или садржинском смислу. Уколико се укаже потреба да се фотографије или видео-материјал на којима се налази ваше дете прикажу у промо материјалима на интернет страници или некој од друштвених мрежа Азбукума, биће унапред тражена ваша сагласност.
Потписујем сагласност
ДЕО 5
Порука за Азбукум