AZBUKUM
Уђите у курс. Пријавите се.

AZBUKUM Тим

АОС Тим

Тим АОС аутора представља група професора Азбукум Центра. Сви су дубоко посвећени изналажењу најфункционалнијих метода уз помоћ којих се српски језик може научити лакше, брже и уз мање препрека. Идеје и иновативност АОС тима изнедриле су читаве едиције наставних материјала које деценијама представљају сам врх презентације српског као страног/нематерњег језика.

Креирање Азбукум онлајн садржаја представља изузетан изазов и радост за цео АОС тим.

мр Наташа Милићевић Добромиров

мр Наташа Милићевић Добромиров

оснивач је и руководилац Центра за српски језик и културу, Азбукум. Уједно је и коауторка великог броја уџбеника и наставних материјала за учење српског језика. Сениор је инструкторка за млађе предаваче српског и веома активно укључена у промоцију нових метода и приступа српском језику широм света.

мср Биљана Новковић Аџаип

мср Биљана Новковић Аџаип

у Центру Азбукум ради од 2005. године. Обожава наставу и стекла је невероватно богато искуство у раду са људима који уче српски. Своје искуство нештедимице користи у стварању низа уџбеника и наставних материјала за учење српског. Активно је укључена у креирање АОС програма као ауторка курсева и један од руководећих стручњака АОС тима.

мср Сања Брдар

мср Сања Брдар

изузетно је посвећен и искусан предавач. Највећи део искуства стекла је у раду са децом и младима, као и на Азбукумовим Скајп курсевима. Ауторка је завидне колекције наставних материјала која се користи у активној настави, како са младима, тако и са одраслим полазницима.

др Бојана Ђорђевић

др Бојана Ђорђевић

ради у Центру Азбукум и предаје српски као страни од 2007. године. Предана је изналажењу најзанимљивијих начина да се српски лакше усвоји. Исту преданост уноси у креирање АОС платформе, а особито поље њеног рада су курсеви за децу и младе.

мср Ана Јаковљевић

мср Ана Јаковљевић

једна је од руководећих предавача на Аз буки летњим камповима у оквиру програма Центра Азбукум, који представљају највећи изазов и најзахтевнији су за сваког предавача. Ана уједно предаје српски на свим нивоима и свим старосним добима. Своје искуство уткала је у садржаје које АОС нуди.

мср Милица Кричковић

мср Милица Кричковић

ужива у настави српског подједнако са децом, младима и одраслима. Осим у настави, Милица је ангажована на семинарима посвећеним наставницима српског као страног/нематерњег језика уводећи их у нове методе рада и принципе Азбукумових програма. Активно је укључена и у креирање наставних материјала и тестова за провере знања српског.

мср Наташа Тадић

мср Наташа Тадић

искусан је предавач који у Центру Азбукум ради од 2010. године. У настави воли да комбинује лингвистичке и културолошке садржаје и на тај начин своје полазнике мотивише да уз језик открију и Србију и богату српску културу.

У оквиру АОС платформе задужена је за тестирања и проверу знања полазника.

AZBUKUM

Стручњаци Центра Азбукум креатори су акредитованих Азбукум курсева српског језика.